VĂN PHÒNG LÀM VIỆC CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH QUÂN

THÔNG TIN DỰ ÁN 

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH QUÂN

Địa chỉ: 132 - 136 LÊ ĐÌNH LÝ - QUẬN THANH KHÊ - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Hạng mục: CẢI TẠO NỘI THẤT TẦNG 7

Quy mô: 450m2

Năm: 2022

------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT L&W

Hotline:  0943111771

Địa chỉ: 70 Phan Trọng Tuệ - Đà Nẵng