Không gian xanh trong nội thất

Cây xanh trong từng không gian sống, trong không gian nhà ở gia đình, cây xanh trong nhà có vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ là yếu tố hình thành nên các không gian cảnh quan thiên nhiên thu nhỏ mà còn giúp cải thiện môi trường và điều chỉnh các luồng khí.