Văn Phòng Công Ty Cổ phần Kiến Trúc-Nội Thất L&W
Địa chỉ:       70 Phan Trọng Tuệ-Tp Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236 3623484
Fax:            0236 3623484
Email:         lwdesign08@gmail.com
Web:           www.lwdesign.com.vn

Hệ thống Showroom tủ bếp L&W
Showroom: 70 Phan Trọng Tuệ-Tp Đà Nẵng
Điện thoại:  0236. 3651165
Web:            www.beplw.com
                     www.tubepdanang.com

Nhà máy Sản Xuất
Địa chỉ: Khu công Nghiệp Tráng Nhật - Quảng Nam