TRUNG TÂM DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI

THÔNG TIN DỰ ÁN 

Khách hàng: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Địa chỉ: 01 AN DƯƠNG VƯƠNG - THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Hạng mục: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - NỘI THẤT

Quy mô: 10 Tầng

------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT L&W

Hotline:  0943111771

Địa chỉ: 70 Phan Trọng Tuệ - Đà Nẵng