FEELING HOUSE

THÔNG TIN DỰ ÁN 

Khách hàng: MR. PHƯƠNG

Địa chỉ: QUẬN NGŨ HÀNH SƠN - TP.ĐÀ NẴNG

Hạng mục: CONCEPT KIẾN TRÚC 

Quy mô: DIỆN TÍCH ĐẤT XÂY DỰNG 306 m2

               TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG  2951 m2

------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT L&W

Hotline:  0943111771

Địa chỉ: 70 Phan Trọng Tuệ - Đà Nẵng