TRUNG TÂM LƯU TRỮ TÀI LIỆU NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

THÔNG TIN DỰ ÁN 

Khách hàng: TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM - BQL NMLD DUNG QUẤT - TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT - QUẢNG NGÃI

Hạng mục: LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Quy mô:        161 Tỷ

------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT L&W

Hotline:  0943111771

Địa chỉ: 70 Phan Trọng Tuệ - Đà Nẵng