THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ Ở MS CHU THỊ HOA

THÔNG TIN DỰ ÁN 

Khách hàng: CHU THỊ HOA

Địa chỉ: LÊ LAI - QUẬN HẢI CHÂU - ĐÀ NẴNG

Hạng mục: THIẾT KẾ NỘI THẤT

Quy mô: 3 

------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT L&W

Hotline:  0943111771

Địa chỉ: 70 Phan Trọng Tuệ - Đà Nẵng