Biệt Thự anh NGUYỄN MINH HẢI

THÔNG TIN DỰ ÁN 

Khách hàng: NGUYỄN MINH HẢI

Địa chỉ: LÔ 03 - ĐƯỜNG BẰNG LĂNG 3 - KHU EURO VILLAGE 1 - ĐÀ NẴNG

Hạng mục: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - NỘI THẤT

Quy mô: DIỆN TÍCH ĐẤT XÂY DỰNG 250 m2

                TỔNG DIỆN TÍCH SÀN 472.67 m2

Năm: T1-2023

------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT L&W

Hotline:  0943111771

Địa chỉ: 70 Phan Trọng Tuệ - Đà Nẵng